Förvaringsmöbel och rumsavdelare

Hyllsystem bestående av isärtagbara små bitar. Lätt att bygga på efter behov och anpassa till olika rumsformer.

Gå tillbaka till startsidan