Om- och tillbyggnad av ruin vid Danviken, Stockholm

     

En ruin till ett fd. linoljelager blir ett nytt kontorshus. Pågående byggnation.

Gå tillbaka till startsidan