Ombyggnadskoncept för Västra Stallet i kvarteret Krubban, Stockholm.

Beställare: Statens Fastighetsverk