Hyllsystem bestående av isärtagbara små bitar. Lätt att bygga på efter behov och anpassa till olika rumsformer.