15 kvm uppdelat på tre små byggnader; badrum, sovrum och kök.