Kustnära parklandskap med flerbostadshus i Höganäs.

Beställare: JM AB