Ombyggnad av lokaler till bostäder, Larsberg, Lidingö.

Före och efter.

Före och efter.