Industriellt kustlandskap i förändring

Industriellt kustlandskap i förändring

Transformation av ett industrilandskap. Återanvänt stenmaterial blir beläggning för gångstråk och ny belysningsarmatur märker ut den nya vandringsleden. Landmärke och utsiktspunkt.     Det uppvärmda kylvattnet till industrin kan bli varmbad året...