OM HARRYAN

ARKITEKTER

Pål Röjgård Harryan, arkitekt, SAR/MSA.

Examen från Konstakademin Köpenhamn 1991. Driver sedan 2007 eget kontor i Stockholm. Arbetar med projekt åt företag, kommuner, statliga myndigheter och  och privatpersoner. Undervisar på Arkitekturskolan KTH i Stockholm som lektor sedan 2001.

Arkitektur är en påtaglig del av vår omgivning och utgör spår av förändringar genom olika tider. Trender avlöser varandra och vad som är modernt idag blir oftast omodernt imorgon. Mitt intresse för arkitektur är en strävan efter att hitta en hållbar form och funktion vars värde sträcker sig så långt fram i tiden som möjligt.

Inriktning

Kontorets arbetssätt går ut på att generera högsta möjliga värde för kunden till exempel genom områden och ytors planering och val av material. Som grund för en kostnadseffektiv projektering läggs stor vikt vid genomarbetade program och skisser.

För att säkra bästa möjliga resultat skräddarsys arbetsgrupper med kvalificerade medarbetare och specialister, beroende på projektens förutsättningar.

Under hela projekteringsprocessen läggs stor vikt på kontinuerlig dialog med alla inblandade parter för att hålla budget och vidmakthålla högsta möjliga ambitionsnivå och kvalitet genom hela projektet.